Producenci
Promocje
Czapka zimowa ARKA
Czapka zimowa ARKA

36,00 zł

Cena regularna: 45,00 zł

szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKGA.PL

Niniejszy regulamin stosuje się do zawierania umów internetowej sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.skga.pl. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego jest:
Sklep, posiadający numer NIP: 9581580155 oraz REGON: 391951678
,zwanym dalej Sprzedającym.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i wyrażeniem woli zawarcia umowy.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient sklepu (Kupujący) składa zamówienie poprzez stronę sklepu skga.pl. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, a następnie opłacenie zamówienia przez Kupującego.
 2. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Sprzedający zapewnia sobie możliwość opóźnienia realizacji zamówienia lub odmowę jego realizacji, jeśli dane udostępnione przez Kupującego są niekompletne bądź nieprawdziwe.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 5. Ceny towarów w sklepie internetowym www.skga.pl nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Umowę traktuje się za zawartą w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku braku dostępności towaru Kupujący zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji nie później niż w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji Kupujący ma prawo wybrać jedną spośród następujących opcji:
  a) anulowanie złożonego zamówienia i zwrot wpłaconych środków,
  b) wyrażenie zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia,
  c) częściowe zrealizowanie zamówienia.
 7. W przypadku gdy Kupujący opłacił zamówienie, a nie jest możliwe jego zrealizowanie, wpłacona kwota zostanie niezwłocznie zwrócona Kupującemu, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu poinformowania Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia.
 8. Kupujący może anulować złożone zamówienie poprzez e-mail oraz telefonicznie po potwierdzeniu jego tożsamości.
 9. Towar zamówiony przez Kupującego jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta lub dystrybutora.
 10. Wszystkie ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy towaru. Koszty dostawy określane są podczas wyboru płatności i sposobu wysyłki zamówienia.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen dostawy, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 12. Dane przekazywane przez Kupującego podczas składania zamówienia, tj.: imię i nazwisko, dane dostawy, adres mailowy oraz telefon (a w przypadku firm również dane rejestrowe) zapisywane są w systemie sklepu www.skga.pl. Administratorem danych jest właściciel sklepu. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień tj. umożliwienia Sprzedającemu wykonania umowy zawartej na odległość i świadczenia usług drogą elektroniczną. Aby wywiązać się z umowy Sprzedający udostępnia dane podmiotom wspierającym sklep w świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.: umożliwiającym płatność drogą elektroniczną oraz dostawę zamówienia (a w przypadku firm również firmie świadczącej usługi księgowe). Dane przechowywane są przez cały okres obowiązywania umowy, nie krócej niż 12 miesięcy, nie dłużej niż 10 lat.

  PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA
 13. Wszystkie płatności obsługiwane są przez serwis Przelewy24. W razie problemów z opłaceniem zamówienia Kupujący w pierwszej kolejności powinien skontaktować się ze Sprzedającym.
 14. Klienci dokonujący zakupów w sklepie www.skga.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
 15. Towar wysyłany jest do Kupującego wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie Sprzedającego. W przypadku gdy wpłata za zamówienie nie zostanie zaksięgowana w ciągu 7 dni od daty zakupu zamówienie zostanie anulowane.
 16. Koszt dostawy pokrywa Kupujący zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem opcji płatności i wysyłki podczas składania zamówienia.
 17. Wraz z towarem dostarczany jest paragon fiskalny lub na prośbę klienta faktura VAT.
 18. W przypadku gdy Kupujący żąda otrzymania faktury VAT konieczne jest wybranie tej opcji dokumentu sprzedaży podczas składania zamówienia.
 19. Sprzedający realizuje wysyłki jedynie we współpracy z Pocztą Polską lub firmami przewozowymi podanymi w formularzu zamówienia.
 20. Warunki realizacji i kosztów ewentualnych wysyłek zagranicznych są ustalane z Kupującym indywidualnie. Wysyłka zagraniczna jest możliwa jedynie po uprzedniej rezerwacji towaru poprzez złożenie zamówienia na stronie sklepu www.skga.pl i poinformowaniu Sprzedającego o zmianie adresu dostawy. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji wysyłki zagranicznej, której realny koszt jest większy niż przewidziano w formularzu zamówienia sklepu, a Kupujący nie wyraża chęci dopłaty do wysyłki zagranicznej. W takiej sytuacji Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia i zwrotu płatności, o ile taka miała miejsce.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

 1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zakupionego towaru.
 2. Aby odstąpić od umowy Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni od daty odebrania zakupionego towaru. Kupujący może to zrobić poprzez sporządzenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które powinien przesłać Sprzedającemu mailowo na adres sklep@skga.pl lub listem tradycyjnym na adres właściciela sklepu www.skga.pl. Wzór takiego oświadczenia dołączony jest do Regulaminu (Załącznik 1).
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na odstąpienie od umowy, zobowiązany jest niezwłocznie odesłać zakupiony towar wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) Sprzedającemu.
 4. W przypadku wystawienia faktury VAT do zamówienia, warunkiem zwrotu ceny towaru stronie odstępującej od umowy, jest odesłanie towaru, a następnie podpisanie i odesłanie faktury korygującej.
 5. Zwrot wpłaconej kwoty dokonywany jest wyłącznie na rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu.
 6. Koszt zwrotu towaru pokrywa strona odstępująca od umowy.
 7. Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
 8. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
 9. Przy wymianie towaru na inny lub zmianie parametrów modelu Sprzedający uwzględnia ewentualne różnice w cenie. Koszty wymiany towaru ponosi Kupujący.
 10. W przypadku wysyłki wymienionego towaru poza granicę Rzeczypospolitej konieczna jest wcześniejsza wycena przez Sprzedającego kosztów przesyłki oraz przedpłata przez Kupującego wskazanej kwoty na konto Sprzedającego.

REKLAMACJE i GWARANCJE

 1. W przypadku gdy Kupującym nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. W razie wykrycia wady nabytego towaru, w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, prosimy niezwłocznie skontaktować się ze sklepem www.skga.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@skga.pl
 2. Sprzedający nie odpowiada za usterki wynikające z naturalnego zużywania się produktu, jego części lub materiału, z którego został wykonany, a także za usterki wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu, jego części lub materiału, z którego został wykonany.
 3. Do obowiązków Kupującego przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku gdy paczka jest uszkodzona, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru z jednoczesnym sporządzeniem protokołu reklamacyjnego w przewozie. Protokół powinien zawierać dokładny opis uszkodzenia lub stwierdzonych braków, oznaczenie dostawcy, numer zamówienia i numer przesyłki, jak również datę i godzinę doręczenia przesyłki. Niezależnie od czynności wykonanych przez dostawcę, Kupujący winien w ciągu 24 godzin zawiadomić Sprzedającego o zaistniałych wadach. Po powrocie zareklamowanego towaru do Sprzedającego i potwierdzeniu zasadności odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego, Sprzedający realizuje reklamację zgodnie z procedurą.
 4. W przypadku niezgodności odebranego towaru ze składanym zamówieniem, Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia zaistniałej sytuacji drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku zasadności reklamacji koszt operacji wymiany lub uzupełnienia zamówienia o brakujące towary ponosi Sprzedający.
 5. Jeżeli strony nie postanowią inaczej reklamowany towar należy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym ekonomicznym lub paczką ekonomiczną na adres: Śląska 34 z dopiskiem: „REKLAMACJA”. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. Koszty wysyłki zostaną zwrócone na konto bankowe podane przez Kupującego po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku wysyłki reklamowanego towaru za pośrednictwem innego przewoźnika Kupującemu zostanie zwrócona kwota odpowiadająca najniższej opcji wysyłki realizowanej przez sklep www.skga.pl
 6. Kupujący otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający wyśle do Kupującego produkt pełnowartościowy w ciągu 14 dni.
 7. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 8. W razie stwierdzenia uszkodzeń nie wynikających z wady produktu (uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Kupującego lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania), Sprzedający odsyła reklamowany towar do Kupującego na jego koszt.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym www.skga.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego.
 2. Wszystkie znaki towarowe użyte przez sklep www.skga.pl są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów/Sprzedającego.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie sklepu internetowego www.skga.pl tj. od dnia 01.09.2019 r.
 4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach sklepu internetowego www.skga.pl. Nowa treść Regulaminu wchodzi w życie z datą określoną w treści regulaminu, nie wcześniej jednak niż z dniem opublikowania.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach sklepu internetowego www.skga.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

ZAŁĄCZNIK 1.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Adresat: Sklep

Ja … (imię i nazwisko/dane firmy) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

2.
3.
4.
5.Nr zamówienia:
Data odbioru towaru:
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Nr rachunku bankowego do zwrotu przedpłaty:
Data:
Podpis konsumeta(-ów):

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl